معرفی پتانسیل های کیش

به گزارش روابط عمومی واموربین المللی سازمان آزادگاه کیش٫ دکتر خلخالی رییس بیمارستان آیین گفت: بسیاری از توانمندیهای جزیره آیین دربخش گردشگر سلامت برای سایر کشورها توان شناخته است وحضور درنمایشگاه بین المللی توریسم حلال ابوظبی فرصت مناسبی برای ارائه اطلاعات کامل از پتانسیل های مذهب درگردشگری سلامت است.

وی افزود: خرج های درمانی درایران زیاد ذیل تر از سایر کشورهاست واین درحالیست که از نظرکمیفیت بهبود به لحاظ هستی پزشکان زبردست ورتبه بالای کشورمان درجهان از رزرو تور کیش عقیده پزشکی شرایطی ایده ال برای دریافت خدمات درمانی درایران هستی دارد.

دکتر خلخالی گفت: سفربه آیین بدون نیاز به گرفتن صلاحدید مزیتی دیگر است که به گردشگران سلامت این امکان را می دهد با سفر به دین خدمات درمانی باره بیچارگی خود را دریافت کنند درزمینه بهبود بعضی بیماریهای مترقی نیزبیماران می توانند ازمسیر جزیره کیش به راحتی به سایر شهرهای داخل مملکت سفرکنند.

وی پافشاری کرد دربخش های نیروی انسانی وتجهیزات جزیره دین دردوسال ماضی پیشرفت زیادی کرده است وبیمارستان تخصصی وفوق تخصصی جزیره کیش برای مراجعه گردشگران درمانی از کشورهای بیگانه آمادگی دارد.

دکتر خلخالی با اشاره به تعاملات انجام شده دراین نمایشگاه با فعالان گردشگری کشورهای هند٫ عمان٫ فیلیپین٫ مالزی٫ اوگاندا وکویت گفت: مزیت های جزیره آیین از نظر توریسم سلامت برای این شرکت ها زیاد جالب توجه بود ودرمراجعه به غرفه سازمان آزادگاه مذهب برای بازدید از امکانات درمانی تور لحظه آخری کیش  کیش اعلام آمادگی کردند.

به گفته رییس بیمارستان کیش حضور فعال درچنین نمایشگاههایی شرایط نکویی برای شناسایی پتانسیل های کیش فراهم می کند وجود این امکانات مترقی درزمینه های پزشکی درکیش برای بسیاری از مراجعان به غرفه جزیره آیین جالب پروا است وبا پروا به شریط فعلی کشورمان درجهان باید با برنامه ریزی صحیح

از این دوران درجهت شناسایی پتانسیل های توریسم سلامت درجزیره کیش بهره برد.