علت تأخیر پرواز کیش – کرمان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آزادگاه کیش، کورش فتاحی مدیر همه فرودگاه بین المللی مذهب ، دلیل تأخیر پرواز دین به مقصد کرمان دوشنبه 27 مهر را تعویض شیشه هواپیما اعلام کرد و گفت: هنگام فرود این هواپیما در فرودگاه کیش، مشخص شد که شیشه هواپیما ترک دارد و برای ممانعت از وقوع حادثه و سخت برای مسافران ، متخصصان ومهندسان فنی نسبت به تعویض شیشه هواپیما وانجام آزمایش برای تورهای کیش نوروز 97 اطمینان از رفع دشوار ووجود ایمنی کامل در پرواز اقدام کردند.

وی افزود: درمدت رفع این دشوار مسئولان وکارکنان فرودگاه دین تلاش کردند خدمات نکویی به 26 رهسپار این پرواز ارائه کنند.

فتاحی درخصوص پرداخت زیان به مسافران این پرواز نیز گفت: ارائه این گونه خدمات مربوط به شرکت های هواپیمایی است