سامانه سناک کیش

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ توریسم به عنوان اولین و مهمترین ماموریت جزیره دین محوراصلی برنامه ریزیهای سازمان آزادگاه آیین درمسیر گسترش این جزیره بوده است و همگام با توسعه کمی٫ پیشروی کردن کیفی خدمات نیز مد نظر پیمان گرفته است.

در این راستا طراحی سامانه سناک به عنوان نظام ای با مزایای زیاد برای گردشگران٫ فعالان عرصه گردشگری و مسئولان سازمان منطقه آزاد آیین در دستور کار قرار گرفت.

این سامانه گردآور ای کامل در گویه گردشگری است که علاوه بر ارائه آخرین اطلاعات جزیره آیین جزئیات باره نیاز گردشگران برای سفر به آیین را در دسته های اقامتی٫ پذیرایی٫ قیمت ویژه تور کیش تفریحی٫ مراکز خرید٫ کانترهای گردشگری٫ شناورهای تفریحی و آژانس ها به آسانی دراختیار آنان قرار می دهد.

ثبت نظرات و شکایات گردشگران و اتباع و پاسخگویی به شکایات آنان دربازه زمانی 48 ساعته به به اتفاق تعقیب سوژه واعلام نتیجه بررسی ها از مهمترین نقاط قوت این سامانه است که با سهم برداری متعلق به به عنوان عامل انگیزشی ومحرک نقش بنیادی درافزایش کیفیت خدمات گردشگری و بالارفتن میزان رضایتمندی گردشگران و شهروندان برعهده دارد.

در نظام سناک فعالان و صاحبان خدمات وامکانات گردشگری تمامی اطلاعات مربوط به گستره فعالیت خودرا که دربرگیرنده اطلاعات مکانی٫ نوع کاربری٫ آدرس ٫ شماره تلفن وفهرست اطلاعات شخصی کارکنان وپرسنل آن گردآور است را ثبت می کنند که البته بخشی از این اطلاعات برای گردشگران واطلاعات تکمیلی و جزئیات برای کارشناسان مسئولان گردشگری سازمان آزادگاه آیین قابل تماشا است.

همچنین طبق نظرات و شکایات ثبت شده برروی نظام سناک از سوی گردشگران و اتباع به گردآور های توریسم آیین رتبه اعطا می شود الی کاربران نظام با تماشا این رتبه ها که براساس نظرات مشتریان است نسبت به کیفیت خدمات و امکانات گردآور مورد عقیده خویش اخطار یابند.

در دسته دیگری از این نظام تمامی نظرات و شکایات به چهره تجمیعی در نمودار وجدول ثبت می شود الی ضمن امکان مقایسه عملکرد فعالان گردشگری، مجموعه هایی که بیشترین رضایتمندی ملت را بدست آورده اند مورد تشویق قرارگرفته وحمایت شوند.

ناظران معاونت توریسم سازمان منطقه آزاد مذهب هم هر دو هفته با مراجعه به اماکن گردشگری ضمن ثبت واپسین اطلاعات و تغییرات از امکانات و نحوه خدمات رسانی به گردشگران و اتباع پیش فروش تو کیش  بازدید می کنند و این بازدید به صورت آنلاین بدست مسئولان گردشگری سازمان منطقه آزاد آیین قابل نگریستن است.

در تقسیم آموزش مجازی سامانه سناک امکانی فراهم شده تا کاربران در خصوص خدمات گردشگری٫ روش میزبانی٫ تشریفات و زبان انگلیسی از برنامه های صوتی٫ تصویری ومکتوب قرار گرفته برروی نظام به منظور فراگیری مباحث مرتبط وموثر در پیشروی کردن خدمات دهی به گردشگران بهره برند.

گفتنی است طراحی و اجرای سامانه سناک به صورت کاملا بومی و پس از رسیدگی های ریزبین ونیاز سنجی کارشناسان سازمان آزادگاه مذهب سپریدن شده است و این نظام گام نوینی در جهت ارتقاء کمی وکیفی امکانات و خدمات گردشگری درکشور است.