بزرگترین گردهمایی فعالان گردشگری حلال جهان فرصتی طلایی برای معرفی ظرفیت های جزیره کیش

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ نمایشگاه بین المللی توریسم حلال از 27 مهر با حضور 6هزار کمپانی کننده از 60 کشور مختلف در شهر ابوظبی امارات متحده عربی درحال برگزاریست و سازمان منطقه آزاد کیش نیز با استقرار غرفه دراین نمایشگاه نسبت به شناسایی گنجایش های جزیره دین اقدام کرده است.

مدیرروابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد قیمت ویژه تور کیش مذهب که به اتفاق مدیران حوزه گردشگری ورییس بیمارستان دین دراین نمایشگاه حضور دارند با اشاره به اهمیت برگزاری این نمایشگاه به لحاظ شمار شرکت کنندگان وحضور کمپانی های پرکار وپیشرو درزمینه گردشگری گفت: حضور در نمایشگاه بین المللی توریسم حلال ابوظبی فرصتی ارزشمند برای صنعت گردشگری کشورما وجزیره دین محسوب می شود.

وی افزود: این نمایشگاه به راستی گردهمایی بزرگ فعالان صنعت توریسم حلال در دانشمند است وسازمان منطقه آزاد کیش دردوسال گذشته با توسعه زیرساخت های کیش، خویش را برای شناسایی درعرصه های بین المللی ومیزبانی از سرمایه گذاران وگردشگران بیگانه حاضر کرده است.

روح اله مهدی نژاد درتشریح اهمیت برگزاری این نمایشگاه گفت: علاوه برمسلمانان خانواده های غیر مسلمان نیز به هدف حفظ فرزندانشان و برای اجتناب جستن از مسایل وآسیب های برآمده از رفتارهای غیراخلاقی با تغییر نقطه نظر خویش خواستار قرارگرفتن درمحیط های پاک وسالم از نظر اخلاقی هستند به همین منظور بحث گردشگری حلال به سرعت درحال گسترش وتوسعه است.

وی تاکید کرد: دربین همگی کشورهای مسلمان نشین جمهوری اسلامی ایران به لحاظ دارابودن زیرساخت های کاملا اسلامی وانطباق ارزش های فرهنگی واخلاقی با معیارهای کیش تور ارزان کیش بازگوکننده اسلام ازتمامی بسترهای گسترش گردشگری حلال برخوردار است. حال با این گویه مطلوب درکشور٫ جزیره آیین به لحاظ طبیعت بی بدیل وامکانات شاخص در مقوله توریسم ، پتانسیل احسان برای تبدیل شدن به پایگاه توریسم حلال است.

مدیر روابط عمومی واموربین الملل سازمان آزادگاه آیین با برشمردن برتری های جزیره کیش برای جذب گردشگران وسرمایه گذاران گفت: عدم بیچارگی به اخذ روادید٫ بخشودگی های مالیاتی وگمرکی٫ جاذبه های طبیعی ٫ همجواری با دریا ٫ امکانات تفریحی مجزا برای بانوان وآقایان به خصوص درزمینه تفریحات دریایی٫ هستی امنیت وتفریحات تندرست فامیلی و… از جمله مزیت های جزیره آیین هستند که دراین نمایشگاه سعی داریم این ظرفیت ها و پتانسیل ها را به فعالان صنعت توریسم حلال در سایر کشورها بشناسانیم.

مهدی نژاد در پیوسته افزود: علاوه برمعرفی امکانات وتفریحات حلال برای خانواده ها درجزیره کیش٫ درزمینه توریسم سلامت نیز دراین نمایشگاه امکانات جزیره آیین معرفی می شود.

وی درخصوص گردشگری سلامت گفت: دراین شاخه از گردشگری کشورما می تواند به سبب وجود نیروی انسانی متخصص و قرارداشتن در جایگاه بالای دانش پزشکی درمنطقه وجهان پیشرو باشد.

مدیرروابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد مذهب تصریح کرد: جزیره مذهب با پروا به مزیت های قانونی وسهولت آمدوشد برای بیگانه ها از یک سو و وجود هوای پاک٫ دسترسی آسان٫ جاذبه های طبیعی وآرامش محیطی از سویی سایر می تواند به پایگاه توریست درمانی تبدیل شود.

مهدی نژاد گفت: درگردشگری سلامت وحلال برای مسلمانان٫ مبدا تولید محصولات وداروهای درمانی وپزشکی زیاد اهمیت دارد وشاید فقط کشوری که از عقیده تعبيه ٫ تولید واستفاده از محصولات دارویی٫ درمانی وبهداشتی طبق اصول و موازین کیش اسلام عمل می کند کشورما ایران است واین فرمایش نقطه قوتی برای توسعه توریسم سلامت وحلال است.

به گفته مهدی نژاد با توجه به شرایط کنونی کشورمان نگاه اخیر ای به ایران دربحث گردشگری هستی دارد ودراین بین جزیره آیین به لحاظ هستی زیرساخت ها و دارابودن امکانات گردشگری مهیای پذیرش گردشگران وسرمایه گذاران خارجی است.

وی پافشاری کرد : درحال آماده کشورهای گوناگون نگاه اخص ای به کشورمان درزمینه گردشگری دارند و توجه کشورهای خارجی به ایران به عنوان مقصدی جدید ومهم درگردشگری پیش فروش تور کیش سلامت وحلال فرصت گرانبهایی برای رشد وتوسعه اقتصادی است .

مدیر روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه با اشاره به آشکارکردن علاقمندی بسیاری از کمپانی کنندگان برای سفربه دین وآغاز تکاپو دراین جزیره گفت: تاکنون فعالان صنعت گردشگری ژاپن٫ نمایندگان آژانس های مسافرتی روسیه دربخش گردشگری حلال٫ نمایندگان جمعیت مسلمانان آفریقای جنوبی٫ فعالان توریسم مصر٫ ترکیه٫ کشورهای عربی وشرکتی از کشور اسپانیا برای اجرای پروژه های توریسم وفعالیت درجزیره آیین ابراز گرایش کرده اند.

مهدی نژاد با ذکر اینکه بسیاری از بازدید کنندگان از غرفه جزیره آیین با دیدن بروشورها وکتابچه های شناسایی دین از وجود این جزیره زیبا با این امکانات مدرن شهری متعجب می شوند گفت: اینکه منابع درآمدی که برای ساخت وایجاد امکانات توریسم از آنها بهره‌گیری می شود نیز منوط به مسلمانان و از محل حلال باشد از جمله مواردی است که زیاد مورد توجه علاقمندان به گردشگری حلال است ویکی از عوامل جذاب و انگیزشی درمورد کشور ایران برای این گردشگران همین موضوع است که درایران از آغاز لغایت انتهای فعالیت ها طبق موازین شرع مبین اسلام وبا درآمد منزه وحلال انجام می شود.

گفتنی است در نمایشگاه بین المللی گردشگری حلال که تا 29 مهر پیوستگی دارد سازمان میراث فرهنگی٫ مناطق آزاد کیش٫ قشم و انزلی حضور دارند.

برگزاری پنل تخصصی با جستار ایران بدست سازمان میراث فرهنگی ازنقاط عطف درکسب دستاوردهای ارزنده از این نمایشگاه برای صنعت توریسم کشورمان است.

سازمان آزادگاه مذهب در دو سال گذشته متعاقب تاکید دکتر مونسان با حضور در نمایشگاه های مطرح بین المللی و معرفی پتانسیل ها وتوانمندیهای جزیره دین تقسیم زیادی از مسیر شناسایی این منطقه آزاد را طی کرده است و به وثیقه راهکار مدیریتی و نگاه آینده نگرمسئولان برای بهره برداری مطلوب از شرایط پسا تحریم درجهت رشد اقتصادی وتوسعه توریسم مهیا شده است.