برگزاری کلاس آموزشی مهمان نوازی فرودگاهی در کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آزادگاه کیش، این دوره در سطح پایه ، از 4 آبان با منظور ارتقاء خدمات رسانی و مهمان نوازی فرودگاهی در سطح استانداردهای بین المللی در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی دین ابتدا شده و تا 6 آبان پیوسته دارد.

فتاحی مدیر همه فرودگاه مذهب دراین دوره از برگزاری دوره های قیمت تور کیش نیاکان در سطوح میانه و عالی خبرداد وگفت: فرودگاه به عنوان یگانه از مهمترین مبادی ورودی وخروجی نقش زیادی درجلب رضایتمندی گردشگران دارد به همین دلیل آموزش شیوه درست خدمات رسانی براساس طریق های نوین مشتری مداری به عنوان یگانه از مهمترین نخستینگی ها دربرنامه گسترش فرودگاه بین المللی دین قراردارد.

شایان ذکر است تبیین وتشریح سیر اندیشه در علل مهمان نوازی و مهربانی از انگیزه ها اصلی برگزاری این کلاس دربرای کارکنان فرودگاه بین المللی مذهب است.