بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از برج مراقبت فرودگاه کیش

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان آزادگاه کیش، دکتر مونسان درگرامیداشت روز جهانی مراقبت پرواز 28 مهر مصادف با 20 اکتبراز برج مراقبت پروازی مذهب بازدید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن تبریک این روز به کارکنان برج مراقبت فرودگاه مذهب با اشاره به ارتباط مستقیم عملکرد برج مراقبت با جان ملت و امنیت پروازها گفت: این پیشه از دلنازک ترین مشاغل است وکارکنان برج مراقبت باید از دقت نظر وسرعت عمل بالایی برخوردار باشند.

دکتر مونسان گفت: فرودگاه خوب احد از مولفه های مهم گسترش درچهان محسوب می شود. درجزیره مذهب نیز در طرح گسترش فرودگاه حجم زیادی درزمینه زیرساخت ها سزرمایه گذاری شده و در طراحی سازه وداخل فرودگاه نیز براساس رویکرد گردشگری زیباییهای بصری به کار گرفته شده است.

وی افزود: درخصوص تجهیز ساختمان جدید برج مراقبت ارزانترین قیمت تور کیش فرودگاه نیز فرمان تسریع اقدامات صادر شده است ولی با توجه به فراخ شدن پیشه احتیاج است با برپایی کارکنان وآغاز کار و جنبش برج مراقبت جدید درچند فاز روند تجهیز و سهم برداری تکمیل شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دین درادامه با تقدیر ازتلاشهای شبانه روزی کارکنان برج مراقبت فرودگاه گفت: با هستی حساسیت بالای کار درفرودگاه اما به انگیزه عملکرد خوب این بخش٫ فرودگاه کیش همواره نقطه آزامش بوده وامید است این روند دائم پابرجا باشد.

وی وانگهی ازبخش های گوناگون برج مراقبت بازدید کرد وبا کارکنان این دسته ها به گفت وگو نشست.

توسعه برنامه های فرودگاهی٫ معرفی ومعرفی فرصت ها وپتانسیل های دین وتوجه به بازاریابی از جمله موارد مورد پافشاری دکتر مونسان درراستای توسعه کار و جنبش های فرودگاهی دراین بازدید بود.

گفتنی است فرودگاه مذهب به عنوان سومین فرودگاه پرتردد کشور٫ سهم ورترین وایمن ترین فرودگاه کشور است